• products-slideshow-1
 • products-slideshow-2
 • products-slideshow-3
 • products-slideshow-4
 • products-slideshow-5
 • products-slideshow-6
 • products-slideshow-7
 • products-slideshow-8
 • products-slideshow-9
 • products-slideshow-10
 • products-slideshow-11
 • products-slideshow-12
 • products-slideshow-13
 • products-slideshow-14
 • products-slideshow-15

ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΡΙΑ

Τα κάθετα στόρια είναι η εναλλακτική μορφή σκίασης αντί της κουρτίνας. Μια διαφορετική άποψη στην σκίαση με ιδιαίτερη αισθητική και αρχιτεκτονική άποψη στο χώρο.

ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες από παραδείγματα με κάθετα στόρια. Πατήστε στις φωτογραφίες για μεγέθυνση.

Built with HTML5 and CSS3
Web Design & Development by
wefixit-minilogo-dark